REFERAT Top Billede

Regler for fremlejetilladelse

Regler for fremlejetilladelse

Fremleje kan ske i forbindelse med:

 • Studierejse til udlandet når det kan meritoverføres
  Dokumentation: Optagelsespapirer fra universitetet i udlandet samt en erklæring fra din studievejleder
  om at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Drejer det sig om et projektarbejde i en virksomhed,
  skal det dokumenteres, at det er i forbindelse med et projekt, du skal aflevere herhjemme.
 • Praktikophold, når det er et led i dit studie
  Dokumentation: Dokumentation fra praktikplads samt en erklæring fra din studievejleder om at
  praktikopholdet er et led i uddannelsen.
 • Militærtjeneste
  Dokumentation: Indkaldelsespapirer.
 • Sygdom(egen)
  Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra dig selv og din læge, hvor der skal svares på følgende:
  • Hvad er sygdommen?
  • Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret?
  • Hvorfor er du ikke i stand til at følge dit studie?
  • Hvornår forventes du at blive rask igen?
 • Nært beslægtet familiemedlems sygdom
  Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra dig selv og familiemedlemmets læge, hvor der skal
  svares på følgende:
  • Hvad er sygdommen?
  • Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret?
  • Hvornår forventer du at starte på studiet igen?

Par eller enlige forsørgere kan ikke tage imod et fremlejemål, hvor boligen kun består af 1 rum. Der er intet krav til antal personer ved fremleje af en flerrumsbolig. Som fremlejetager skal man være under uddannelse, og dette skal dokumenteres over for Studiebolig Aalborg:

 • Dokumentation: Bekræftelse fra dit uddannelsessted om at du er studieaktiv - udstedt inden for de seneste 3 mdr. eller SU-papirer. Har du orlov, er du ikke studieaktiv, og kan således ikke tage imod et fremlejemål.

Det er endvidere et krav, at kontraktindehaver og fremlejetager selv udarbejder en tidsbestemt lejekontrakt. Lejekontrakten kan downloades her på hjemmesiden.

Der skal under særlige vilkår anføres, at lejekontrakten er tidsbestemt, og at den ophører til en given dato, dvs. den dato du anfører på ansøgningsskemaet under punkt 4.

Det skal dog bemærkes, at Studiebolig Aalborg ikke godkender, at boligen fremlejes til en højere leje, end den kontraktindehaver selv er forpligtet til at betale. Fremlejes boligen
med møbler, er det tilladt at tage ekstra leje for dette, men max. 200 kr. om måneden.

Bytter eller fremlejer du din kollegie-/ungdomsbolig, uden at Studiebolig Aalborg har givet tilladelse hertil, betragtes dette som kontraktbrud, og din lejekontrakt vil blive ophævet.

søg
slet