FAQ Top Billede

Find svar på dine spørgsmål i vores FAQ for lejere nede på siden

FAQ for lejere

Hvem skal jeg betale husleje til?
Vi opkræver kun 1. måneds opkrævning. Derefter er det administrator (boligforeningen/boligselskabet) der opkræver hos dig. De sender betalingsoplysninger ud, når tiden nærmer sig.

Studiekontrol - hvad er det?
Vi har lovpligt til at udføre studiekontrol mindst én gang om året - eller efter behov - for at sikre, at det er den berettigede personkreds, der beboer boligerne. 
Når du flytter ind i en kollegie- eller ungdomsbolig, skal du indsende gyldig dokumentation, bekræftende at du er studieaktiv. Vi kontakter dig, når det er tid for ny studiekontrol.

OBS! Hvis din nye bolig er en såkaldt "STAY-bolig", så skal du allerede aflevere gyldig studiedokumentation, når kontrakten underskrives/signeres.

Hvad er gyldig studiedokumentation?
Eksempel på relevant studiedokumentation kan være én af nedenstående:

  • En skriftlig bekræftelse fra din studiesekretær
  • Et screenshot af SU-opgørelsen fra www.su.dk
  • Et optagelsesbrev
  • En elevkontrakt

Vigtig for ovenstående er følgende:

  • Dokumentationen skal være dateret indenfor de seneste 3 måneder.
  • Dit navn, og evt. din fødselsdato samt datoen for studiestart skal fremgå derpå. Ligeledes skal det fremgå, hvornår du forventer at afslutte dit studie.

Min ven fraflytter. Kan jeg beholde studieboligen?
Henvend jer til det boligselskab, som I betaler husleje til for at høre nærmere om muligheden for overdragelse, da det er meget individuelt.

Hvordan opsiger jeg min studiebolig?
Boligen skal opsiges skriftligt ved at udfylde en opsigelsesformular, som du finder under punktet 'Opsigelse'. Om du vælger at udfylde formularen med MitID eller printe, underskrive og returnere opsigelsen manuelt er op til dig. Det er ikke nok bare at sende en mail eller ringe ind.

 

Hvor langt opsigelsesvarsel har jeg?
Dette fremgår i din lejekontrakt om du har 3 måneder- eller 6 uger til den 1. i en måned. Du kan også tjekke dette på adresseoversigten, som vi har lagt ind under punktet for opsigelse her på hjemmesiden.

 

Hvordan kan jeg være sikker på at min opsigelse er modtaget?
Vi sender dig en opsigelsesbekræftelse pr. mail indenfor 3 hverdage efter modtagelse. Det er dit ansvar at tjekke igennem, at vi har modtaget de korrekte data. Har du ikke modtaget en bekræftelse indenfor 3 hverdage efter, bedes du kontakte os.

 

Jeg er blevet opsagt af jer. Hvorfor?
Vi er forpligtiget til at opsige dit lejemål, hvis vi ikke modtager gyldig studiedokumentation fra dig. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du stadig er studieaktiv.

 

Hvor lang tid må jeg bebo ungdomsboligen efter endt uddannelse?
Efter endt uddannelse må du bo i boligen i op til 6 måneder - talt fra udgangen af den måned, hvor du afslutter din uddannelse. Husk i den forbindelse at opsige din bolig rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel.

Kan jeg søge boligstøtte?
Betingelserne for at kunne søge boligstøtte til din bolig er, at der skal være eget køkken eller køkkenniche med indlagt vand og afløb og du skal selv betale et minimum af huslejen. Du kan finde gældende minimumsgrænse på www.borger.dk eller ved at kontakte os.

Såfremt den boligtype, du skal flytte ind i, opfylder kravene ift. boligstøtte, så vil du modtage et link til brug for boligstøttesøgning sammen med kontrakt, opkrævning og øvrige dokumenter. 

Jeg skal på studieophold i udlandet i ½ år, og vil fremleje min lejlighed - hvad gør jeg?
Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du selv finde en fremlejetager, som også skal være under uddannelse. Se vores regler for fremleje i menuen for fremleje. Efterfølgende skal I udfylde ansøgningen om fremlejetilladelse samt selv udarbejde en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt. Også disse dokumenter finder du i menuen under fremleje.

Hvad skal I bruge for at godkende fremlejetilladelsen?
Studiebolig Aalborg skal have den udfyldte ansøgning om fremlejetilladelse, den udfyldte lejekontrakt fremlejer og fremlejetager imellem samt studiedokumentation fra begge. 

Fra fremlejer skal vi bruge dokumentation på, at udlandsopholdet er i forbindelse med studiet, og fra fremlejetager skal vi bruge alm. studiedokumentation, der viser, at vedkommende er under uddannelse.

Hvordan finder jeg en fremlejetager?
Du kan evt. ophænge et opslag på Aalborg Universitet og/eller andre uddannelsesinstitutioner. Du er også velkommen til at udfylde onlineformularer for fremleje, som du finder under punktet for fremleje.

Jeg har brug for et sabbatår, da mit nuværende studie ikke er noget for mig. Jeg har således brug for tid til at finde ud af, hvad jeg vil i gang med - kan jeg blive boende?
Nej, et sabbatår kan desværre ikke godkendes ift. at få lov til at blive boende i en ungdomsbolig. Hvis der ikke er planer om - inden for en kortere periode - at finde et nyt studie eller læreplads, så skal du opsige din lejlighed. Kontakt os eventuelt og hør nærmere ift. din situation.

Jeg er blevet skoletræt og har brug for en pause (orlov) fra studiet, inden jeg fortsætter igen - kan jeg beholde lejligheden?
Ja, det kan du godt. Så længe du fra studiestedets side kan fremvise en skrivelse, der bekræfter, at du holder orlov i en periode og med hensigt om at fortsætte studiet efterfølgende. Du må dog ikke fremleje din lejlighed, mens du holder orlov.

 

Jeg er blevet gravid og skal derfor holde orlov fra mit studie - kan jeg beholde min lejlighed?
Ja, du kan beholde din lejlighed. Studiebolig Aalborg skal dog have dokumentation herpå - fx en kopi af vandrejournalen samt en skriftlig bekræftelse fra studiestedet om, at du tager orlov i en periode - for så senere at vende tilbage til studierne.

Jeg er færdig med min uddannelse, hvor længe må jeg blive boende?
Efter endt uddannelse må du bo i boligen i op til 6 måneder - talt fra udgangen af den måned, hvor du afslutter din uddannelse. Husk i den forbindelse, at du selv skal opsige din bolig rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel. Du opsiger boligen via vores website.

 

Jeg har afbrudt min uddannelse, hvor længe må jeg blive boende?
Du må blive boende i op til 6 mdr. - talt fra udgangen af den måned, hvor du stopper på din uddannelse. Husk i den forbindelse, at du selv skal opsige din bolig rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel. Du opsiger boligen via vores website.

 

Jeg er sygemeldt, kan jeg blive boende?  
Hvis du er sygemeldt og stadig er indskrevet på studiet, så kan du blive boende. Du skal dog huske at oplyse os herom, samt indsende en bekræftelse fra dit uddannelsessted.

Er du derimod ikke længere indskrevet på studiet, så må du blive boende i op til 6 mdr. - talt fra udgangen af den måned, hvor du stopper på din uddannelse. Husk i den forbindelse, at du selv skal opsige din bolig rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel. Du opsiger boligen via vores website.

 

Jeg er blevet forsinket i min uddannelse, hvor længe må jeg blive boende?

Hovedreglen iflg. lovgivningen er, at du må blive op til 1 år forsinket ift. den normerede studietid. Derudover er der 3 undtagelser, som hver især kan give op til 1 års ekstra botid. Alle undtagelser skal dokumenteres.

  • Studenterpolitisk arbejde (spørg Studiebolig Aalborg om dette)
  • Studieaktiv igen (spørg Studiebolig Aalborg om dette)
  • Særlige forhold - herunder barsel, militærtjeneste, sygdom og nær beslægtet families sygdom (spørg Studiebolig Aalborg om dette)
søg
slet