Topbillede - Studiebolig Aalborg

Find al relevant info om os, bestyrelsen og meget mere

Om Studiebolig Aalborg

Studiebolig Aalborg er en forening, der varetager samarbejdet mellem de almene boligorganisationer, selvejende kollegier, støttede private kollegier og Aalborg Kommune om fælles anvisning af ungdomsboliger. 

Formålet med en central anvisning, er først og fremmest, at de boligsøgende gratis kan søge alle studieboliger i hele Aalborg Kommune fra ét sted, som sikres en ensartet behandling af ansøgerne.

Vi har cirka 7.500 studieboliger i vores 'sortiment' i alle prisklasser og størrelser fordelt over Aalborg og omegn, og vi har helt sikkert også én til dig.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Studiebolig Aalborg og har ansvaret for driften. Bestyrelsen består af maksimalt 7 medlemmet og 5 suppleanter, som vælges for to år. Bestyrelsen består af repræsentanter fra de selvejende boligorganisationer, de almene boligorganisationer, de støttede private ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende, Aalborg Byråd og et eksternt medlem udpeget af repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Studiebolig Aalborgs øverste myndighed. Deres primære opgaver er at vælge bestyrelsen, godkende budgetter, diskutere fælles problemer for boligerne og godkende - de af bestyrelsen - udarbejdede fælles anvisningskriterier. Repræsentantskabet vælges for to år og består af repræsentanter for de selvejende ungdomsboliginstitutioner, de almene boligorganisationer, de privat støttede ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende samt Aalborg Byråd. Desuden er der en repræsentant for tilsynet med det støttede boligbyggeri. Denne repræsentant har alene observatørstatus.

Vedtægt

Du finder Studiebolig Aalborgs vedtægt nedenfor.

søg
slet