OPSIGELSE Top Billede

TOH-vejledning i tekstform (webtilgængelighed)

TOH-vejledning i tekstform (webtilgængelighed)

Vejledning til Aalborg Kommunes "Tag-over-hovedet garanti"

 

”Tag-over-hovedet garantien” er en garanti om, at de studerende, der begynder et studium i Aalborg og som ikke har kunnet skaffe sig et sted at bo, er sikret tag over hovedet ved studiestart.

Studerende omfattet af ”Tag-over-hovedet garantien” tilbydes fortrinsvis midlertidig indkvartering på Aalborg Vandrehjem med fælles køkken- og badefaciliteter. Det er hensigten, at de studerende i løbet af kort tid finder og flytter til en mere permanent bolig.

 

Vilkår for udnyttelse af garantien:

 • Der er ikke valgfrihed mellem Tag-over-hovedet-boligerne, men pladserne bliver anvist af Aalborg Vandrehjem
 • Garantien er gældende i fire måneder fra studiestart medio august
 • Man er forpligtet til at flytte til en anden bolig, hvis Aalborg Vandrehjem kæver det
 • Garantien alene er for studerende, som bor udenbys.

 

For at få en ”Tag-over-hovedet-bolig” er det en forudsætning, at du reelt er boligsøgende – dvs. du forpligter dig til:

 • At være ansøger hos Studiebolig Aalborg
 • At selv søge private boliger og
 • At tage imod enhver ansøgt kollegie- eller ungdomsbolig, som Studiebolig Aalborg tilbyder dig, inden du er flyttet ind i en Tag-over-hovedet-bolig.
 • At tage imod enhver bolig, Studiebolig Aalborg tilbyder dig, hvis du benytter boliggarantien.

 

OBS:

Hvis du får tilbudt en ønsket kollegie- eller ungdomsbolig eller en bolig efter boliggarantien på et tidspunkt, hvor du ikke har fået tilbudt en plads på et studie, vil et nej til denne bolig ikke afskære dig fra at anvende Tag over hovedet-ordningen.

 

Hvad gør jeg så:

 • Så længe der stadig er ledige private boliger, skal du først forsøge at leje en af dem
 • Når der ikke er flere ledige private boliger, vil det blive oplyst ved Studiebolig Aalborg, hvordan man kan booke på Aalborg Vandrehjem.

 

Når du er flyttet ind i en Tag-over-hovedet-bolig og Studiebolig Aalborg tilbyder:

 • En bolig, hvis du gør brug af boliggarantien, skal dette tilbud om bolig modtages. I modsat fald vil Tag-over-hovedet garantien bortfalde fra det tidspunkt, hvor den tilbudte bolig kunne overtages.
 • En ønsket kollegie- eller ungdomsbolig, skal tilbuddet modtages. I modsat fald vil Tag-over-hovedet garantien bortfalde fra det tidspunkt, hvor den tilbudte bolig kunne overtages. Din ansøgning hos Studiebolig Aalborg opretholdes, men afslaget tæller som afslag.
 • En IKKE ønsket kollegie- eller ungdomsbolig, skal tilbuddet modtages, såfremt det er inden for din økonomiske formåen. Ved økonomisk formåen forstås efter konkret vurdering en husleje, der er tilsvarende den husleje, den studerende ville skulle betale for et kollegieværelse, som den studerende gennem Studiebolig Aalborg har ansøgt om.
  I modsat fald vil Tag-over-hovedet garantien bortfalde fra det tidspunkt, hvor den tilbudte bolig kunne overtages.
  Din ansøgning hos Studiebolig Aalborg opretholdes og afslaget tæller IKKE som afslag i forhold til din boligansøgning hos Studiebolig Aalborg.
 • Du er forpligtet til fortsat selv at søge private boliger og forsøge at leje en af dem.
 • Du skal være opmærksom på, at Aalborg Kommune med 1 uges varsel kan opsige Tag-over-hovedet garantien, såfremt der ikke ansøges på private boliger.
søg
slet