FAQ Top Billede

Find svar på dit spørgsmål i vores FAQ for ansøgere

FAQ for ansøgere

Hvordan søger jeg bolig?
Du opretter en ansøgning her: Unik Web Venteliste (studieboligaalborg.dk) (GRATIS!). Når ansøgningen er oprettet, så tilføjer du de ønskede boliger til din ansøgning:

1) Klik på den ønskede ejendom

2) Klik på den ønskede boligtype

3) Klik på knappen "tilføj boligønske" - og boligønsket bliver tilføjet.

Bemærk! Der er ingen begrænsning på antallet af ønskede studieboliger. Jo flere, jo bedre!

 

Hvor tidligt kan jeg skrive mig op?
Du kan skrive dig op max 1 år før forventet uddannelsesstart. Der kan altid max være 1 år mellem ansøgningsdatoen og ønsket indflytningsdato. Hvis du flytter din ønskede indflytningsdato frem til mere end ét år fra ansøgningsdatoen, vil din ansøgningsdato/indmeldelsesdato automatisk rykke frem, så der stadig er max ét år mellem ønsket indflytningsdato og din ansøgningsdato/indmeldelsesdato/anciennitetsdato. (Disse tre begreber er én og samme dato.)

 

Hvornår kan jeg ønske indflytning fra?
Du må overtage en studiebolig helt op til 6 måneder før forventet uddannelsesstart. Jo før, du er klar til at kunne overtage en studiebolig fra, jo større er chancen for at få en af dine ønskede studieboliger tilbudt inden uddannelsesstart.

 

Kan jeg tilføje en medansøger til min ene-ansøgning?
Ja, det kan godt lade sig gøre. Du skal logge ind på din eneansøgning og benytte knappen "Tilføj medansøger" for at tilføje oplysninger om personen. Når ansøgningen er ændret, så har I en paransøgning.

 

Hvad bruges informationen om nuværende boligforhold til på ansøgningen?
Det benyttes kun rent statistisk hos os.

 

Er der en aldersgrænse for at kunne søge kollegie-/ungdomsboliger?
Du skal være fyldt 15 år for at kunne oprette en ansøgning, men der er ingen øvre aldersgrænse. Hvis du er under 18 år på det tidspunkt, hvor du skal underskrive lejekontrakt m.m., så skal forældre/værge ligeledes underskrive. 

Hvordan fungerer ventelistesystemet?
Når du har tilføjet dine boligønsker til din ansøgning, så har du mulighed for at se dine placeringer på ventelisten:

  1. Log ind på din ansøgning
  2. Vælg fanen "Boligønsker"
  3. Øverst indtaster du den indflytningsdato, som du ønsker at se din placering på.

Du kan således indtaste den indflytningsdato, som du er registreret med, men du kan også vælge en anden dato, hvis du fx ønsker at se, hvilken effekt en ændring af datoen har på din placering.

Bemærk! Ønsker du herefter at ændre din indflytningsdato permanent, så skal du ændre den under punktet "Personlige oplysninger" - Bemærk at du nederst på siden bliver bedt om at bekræfte ændringen i to steps!

Ventelisten er dynamisk og ændrer sig derfor hele tiden. Det betyder også, at uanset hvilken dato du indtaster, så vil det være dine placeringer den pågældende dag, som du får vist. Dagen efter kan billedet se helt anderledes ud.
Hvis du ikke indtaster anden dato, så ser du et øjebliksbillede af ventelisten, og det kan du ikke bruge til noget.   

Din indplacering på ventelisten afhænger af, hvornår du har oprettet din ansøgning og ikke af hvornår du har tilføjet boligønskerne.
Hvis to ansøgere søger på samme bolig - og med samme ønsket indflytningsdato - så vil den, som har oprettet sin ansøgning først stå bedst på ventelisten.

Når du nogle gange oplever, at du rykker tilbage på ventelisten, så er det fordi en anden ansøger, som har oprettet sin ansøgning FØR dig - og med samme ønsket indflytningsdato - har søgt på samme bolig.

Hver gang vi passerer den 1. eller den 15. i en måned, som er de to datoer, vi genudlejer til, så dukker der typisk flere ansøgere frem på listen. Med andre ord betyder det, at ansøgere, som har en bedre anciennitet end dig - og som har ønsket indflytning senere end dig - løbende dukker op på ventelisten efterhånden som vi passerer de datoer, som de har ønsket indflytning til. 

Jeg har svaret JA TAK til et boligtilbud. Hvad nu?

Hvis du er nr. 1 til lejligheden, er du garanteret lejligheden. Vi udarbejder kontrakt, opkrævning og øvrige dokumenter, som vi sender til dig pr. mail - typisk den 1. hverdag efter svarfristens udløb.

Er du ikke tilbudt lejligheden som nr. 1, afhænger det af de foranstående ansøgeres svar om du får lejligheden. Hvis det ikke bliver din, vil du modtage besked om dette, og din din ansøgning vil blive sat aktiv igen, klar til at modtage nye boligtilbud.

Hvad sker der, hvis jeg ikke når at svare på boligtilbuddet?
Hvis du ikke svarer på tilbud 4 gange i alt vil din ansøgning blive udmeldt af ventelisten.

Jeg har svaret NEJ TAK til et boligtilbud. Hvad nu?
Din ansøgning vil blive sat aktiv igen dagen efter, hvis du svarer "NEJ TAK". Ønsker du ikke at få tilbudt den samme boligtype igen, fjerner du blot opnoteringen på din ansøgning. Et "NEJ TAK" har ingen konsekvenser for din placering på ventelisten.

Kan jeg få flere boliger tilbudt på én gang?
Nej, du kan kun have ét boligtilbud ad gangen. 

Jeg har fået et boligtilbud som prioritet nr. 3. Hvad betyder det?
Det betyder, at boligtilbuddet er udsendt til flere ansøgere, og du har fået det tilbudt som prioritet nr. 3. Hvis du takker "JA TAK" til boligtilbuddet, så vil boligen blive din, HVIS de to ansøgere før dig (som har fået tilbudt boligen som hhv. prioritet 1 og 2) svarer "NEJ TAK" - eller ikke svarer.

Tidligere boligtilbud står stadig på min ansøgning. Hvorfor?
Boligtilbuddene vil - efter svarfristens udløb - fremgå af din ansøgerprofil, men dog kun som en information om, hvilke tilbud du har haft, og hvad du har svaret på dem. Boligtilbuddene blokerer ikke for nye tilbud, så længe svarfristen er udløbet.

 

Får jeg tilbudt en studiebolig inden uddannelsesstart?
Vi kan desværre ikke garantere, at du får den ønskede bolig til tiden, da der er mange faktorer, der spiller ind på din ventelisteplacering; bl.a. antallet af opsigelser vi får ind på den pgl. boligtype, samt hvor mange ansøgere, der er på venteliste ift. tidspunktet for overtagelse af lejligheden.

Får du ikke tilbudt en bolig til den ønskede indflytningsdato, så vil du få et tilbud hurtigst muligt herefter. Bemærk! I denne forbindelse er det ikke nødvendigt at ændre på indflytningsdatoen - den følger automatisk med frem.

Hvad vil det sige at genansøge?
Genansøgning betyder, at du - via en knap på din ansøgningsprofil - skal tilkendegive, at du ønsker at bevare din eksisterende ansøgning. Genansøgnings-knappen er KUN synlig på din profil, når det er muligt at genansøge.


Du har - som udgangspunkt - selv ansvar for at holde øje med din ansøgningsprofil, og dermed hvornår det er tid for genansøgning. Vi sender dog alligevel en reminder, når det er tid for genansøgning, så sørg for at du har den korrekte mail registreret på din ansøgning.

Genansøgningsperioden starter:

  • 1. september

og fra ovenstående dato, har du måneden ud til at genansøge.

OBS! Du kan ikke genansøge, hvis du ikke har boligønsker på din ansøgning. 

Ved manglende genansøgning slettes ansøgerne fra ventelisten, da det forsinker vores arbejde, når der står for mange ansøgere på vores venteliste, som ikke længere har behov for en bolig. 

Jeg er rykket tilbage på ventelisten efter at have genansøgt. Hvorfor?
Grunden til at du er rykket tilbage på listen skyldes ikke selve genansøgningen. Hver gang vi passerer den 1. eller den 15. i en måned, som er de to datoer vi genudlejer til, dukker der typisk flere ansøgere frem på listen. Med andre ord betyder det, at ansøgere, som har en bedre anciennitet end dig - og som har ønsket indflytning senere end dig - løbende dukker op på ventelisten efterhånden som vi passerer de datoer, som de har ønsket indflytning til.

søg
slet