FREMLEJE Top Billede

Få svar på alt, der er værd at vide om boliggarantien nedenfor

FAQ vedrørende boliggarantien

Hvem er berettiget til at benytte boliggarantien?
Nyoptagne på en uddannelse i Aalborg med start i efterårssemesteret.

Hvornår kan jeg tilmelde mig boliggarantien?
Du kan tilmelde dig garantien fra 1. juli til 31. august på www.studieboligaalborg.dk.
BEMÆRK: Ønsker du ikke at modtage tilbud før du ved om du er optaget på en uddannelse, skal du vente med at tilmelde dig til efter du ved endelig besked fra uddannelsesstedet.

Hvordan tilmelder jeg mig boliggarantien?
Du skal oprette en almindelig ansøgning på Studiebolig Aalborgs hjemmeside www.studieboligaalborg.dk. Har du allerede en ansøgning, skal du logge ind og tilmelde dig boliggarantien. Hvis ikke der kommer en boks frem, hvor du har mulighed for at tilmelde dig, er det fordi du ikke opfylder kriterierne for boliggarantien.

Hvordan ved jeg at jeg er tilmeldt boliggarantien?
Du får en mail, når vi har registreret at du er tilmeldt. Den mail er dit bevis på at du har tilmeldt dig.

Hvilke boliger kan jeg få tilbudt?
Du kan blive tilbudt alle de typer af ét-rumsboliger, incl. boliger med fælles faciliteter, der kan søges på www.studieboligaalborg.dk – også boliger du ikke har søgt på den normale venteliste.

Hvor mange tilbud kan jeg få via boliggarantien?
Du får KUN ét boligtilbud fra boliggarantien.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej eller ikke svarer på tilbud fra boliggarantien?
Hvis du siger nej til eller undlader at svare på det tilbud, du får, afmeldes du boliggarantien, men ikke den almindelige venteliste. Afmeldes du boliggarantien vil du heller ikke kunne gøre brug af Aalborg Kommunes Tag-over-hovedet garanti.

Hvad sker der med min normale ansøgning, hvis jeg siger ja til en bolig fra boliggarantien?
Din ansøgning bliver udmeldt, når der laves lejekontrakt. Du kan sende en mail til boliggaranti@aalborg.dk og anmode om at beholde din anciennitet, hvis du efterfølgende ønsker at genoptage din ansøgning. I så fald skal du selv huske at tilføje boligønsker påny.

Hvornår kan jeg overtage boligen?
Du kan få tilbudt en bolig med overtagelse fra 1. august og indtil 15. december – også selvom du har søgt senere indflytning på den normale venteliste.

Hvad sker der hvis jeg ikke bliver optaget på en uddannelse?
Accepterer du et boligtilbud pr. 1. august eller 15. august, og du efterfølgende optages på en uddannelse i en anden by, skal du opsige boligen igen. Vi forsøger altid at genudleje boligen hurtigst muligt, så du risikerer i de fleste tilfælde kun at hæfte for en halv eller en hel måneds husleje.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej eller ikke svarer på tilbud fra den almindelige venteliste?
Får du et tilbud fra den almindelige venteliste, som du siger nej til eller ikke svarer på bliver du afmeldt boliggarantien. Du vil i så fald heller ikke kunne gøre brug af Aalborg Kommunes Tag-over-hovedet garanti.

Hvordan bliver jeg afmeldt boliggarantien?
Når du er logget ind på din ansøgning har du mulighed for at afmelde dig boliggarantien.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej eller ikke svarer på tilbud fra den almindelige venteliste?
Får du et tilbud fra den almindelige venteliste, som du siger nej til eller ikke svarer på, bliver du afmeldt boliggarantien.

Kan jeg blive tilmeldt igen, hvis jeg er blevet afmeldt?
Er du blevet afmeldt boliggarantien, kan du ikke blive tilmeldt igen.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke får tilbudt bolig inden studiestart?
Hvis du ikke har fået tilbudt en bolig inden studiestart har Aalborg kommune også en ”Tag-over-hovedet” garanti, som du - indtil du får tilbudt en bolig via boliggarantien – kan gøre brug af. Du kan læse mere om ”Tag-over-hovedet” garantien og betingelserne for at benytte denne ordning her – Tag-over-hovedet garantien 

BEMÆRK: Har du sagt nej til eller ikke svaret på boligtilbud fra den ordinære venteliste eller boliggarantien er du ikke berettiget til at benytte Tag-over-hovedet garantien.

Hvad sker der hvis jeg ikke indsender dokumentation?
Hvis dokumentation ikke indsendes bliver du afmeldt boliggarantien, og eventuelt tildelt bolig vil kunne opsiges.

Hvordan dokumenterer jeg at jeg er optaget på en uddannelse?
Inden 31. august skal du indsende dokumentation for optagelse på en uddannelse i Aalborg fra efterårssemesteret. Send det til boliggaranti@aalborg.dk

Hvilken type dokumentation accepteres?
Optagelsesmeddelelse, lærlingekontrakt eller indskrivningsbekræftelse. Send det til boliggaranti@aalborg.dk

Hvad betyder garantien for mig?
Garantien betyder, at du kommer foran i køen og tilbydes en vilkårlig 1-rums kollegie- eller ungdomsbolig med indflytning i tidsrummet 1. august til 15. december.

Kommer jeg foran i køen til de boligønsker jeg har på min almindelige ansøgning?
Nej, boliggarantien har ikke noget med din almindelige ansøgning at gøre.

søg
slet